A case of delusional parasitosis dealt within the scope of consultation liaison psychiatry
Yuksel Sumeyra Karagoz, Zeynep Kotan, Hakan Kumbasar, Tugce Erturk, Seher Bostanci, Cengizhan Erdem
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:149-153
PDF
Article No: 9   Article Type :  Case Report
Delusional parasitosis is a rare disorder characterized by delayed admission to psychiatry clinic. This leads to time lags in diagnosis and treatment. Here we describe a woman diagnosed as organic delusional parasitosis secondary to her comorbid diabetes mellitus, hypertension and hypothyroidism. Treatment with low dose risperidone was found to be effective in a short span of time. This case is noteworthy as it emphasizes the importance of consultation-liaison psychiatry in the management of delusional parasitosis.
Keywords : Consultation liaison psychiatry, delusional parasitosis, treatment
Konsültasyon liyezon psikiyatrisi kapsamında ele alınan bir delüzyonel parazitoz olgusu
PDF
Makale No: 9   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Delüzyonel parazitoz nadir görülen, psikiyatriye geç başvuru nedeniyle tanı ve tedavide gecikme ile karakterize bir bozukluktur. Olgumuzda diyabet, hipertansiyon ve hipotiroidisi olan kadın hastada ikincil organik delüzyonel parazitoz tanısı düşünülmüş ve uygulanan risperidon tedavisine kısa sürede yanıt alınmıştır. Bu olgu, delüzyonel parazitozun ele alınmasında konsültasyon liyezon psikiyatrisi yaklaşımlarının önemini vurgulaması açısından dikkat çekicidir.
Anahtar kelimeler : Konsültasyon liyezon psikiyatrisi, delüzyonel parazitoz, tedavi
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.