Abused-abuser dilemma in sexual abuse and forensic evaluation: a case report
Meryem Ozlem Kutuk, Gulen Guler, Ali Evren Tufan, Sati Sanberk
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:145-148
PDF
Article No: 8   Article Type :  Case Report
The factors such as having family problems, growing up in a disintegrated family, having parents with personality disorders, expressing physical and mental deficiencies, history of alcohol and substance abuse, previous history of sexual abuse, and lack of social support may increase the risk of being exposed to sexual abuse. According to the previous studies about one-third of children who are subjected to abuse may become abusers in the future. In such a condition, a dilemma of abuse-abuser has been experienced. Importantly, additional medical mistakes and lack of experience in such cases make legal evaluation processes more complex. In this case report, we discussed a pediatric patient who was abused by a babysitter with a history of abuse in her adolescence. Early recognition of sexual abuse, treatment of developing psychiatric disorders, and a follow-up program are necessary to minimize the vicious cycle of abused-abuser.
Keywords : Abused-abuser, child psychiatry, child sexual abuse
Cinsel istismarda istismarcı-kurban ikilemi ve adli değerlendirme: Bir olgu sunumu
Makale No: 8   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Aile içi sorunları olma, parçalanmış ailede büyümek, ebeveynlerinde kişilik bozukluğu olma, fiziksel ve ruhsal bozukluklar ifade etme, alkol ve madde kullanma öyküsü, daha önce cinsel istismara maruz kalma öyküsü ve sosyal desteğin yetersizliği gibi faktörler cinsel istismara maruz kalma riskini arttırabilmektedir. Mevcut çalışmalara göre, istismara uğrayan çocukların yaklaşık üçte biri ileride istismarcı bireyler olmaktadır. Böyle bir durumda, istismarcı-kurban ikilemi yaşanmaktadır. Daha da önemlisi, ek tıbbi hatalar ve deneyim yetersizliği bu olgularda adli değerlendirme sürecini daha karmaşık hale getirmektedir. Bu olgu sunumunda, ergenlik döneminde istismar oykusu olan bakıcısı tarafından istismar edilen pediatrik bir olgu tartışılmıştır. Kurban-istismarcı kısır döngüsünü azaltmak için cinsel istismarın erken tanınması, gelişen psikiyatrik bozuklukların tedavisi ve bir takip programı gerekmektedir.
Anahtar kelimeler : Kurban-istismarcı, çocuk psikiyatrisi, çocuk cinsel istismarı
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.