Pedophilic disorder and incest: a case report
Huseyin Bulut
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:281-285
PDF
Article No: 11   Article Type :  Case Report
Pedophilic disorder is defined as having recurrent, intense sexually arousing fantasies, sexual urges or behaviors involving sexual activity with a prepubescent child or children over a period of at least 6 months. Incest, on the other hand, is a sexual activity or assault between family members or close relatives and when towards a child can be defined as the sexual abuse of the child. The concomitance of pedophilic disorder and incest is an important detail which is usually ignored. We would like to emphasize in this case presentation that concomitance of these two pictures are significant in targeted medical and social aspects.
Keywords : Incest, pedophilic disorder, sexual abuse
Pedofilik bozukluk ve ensest: Olgu sunumu
PDF
Makale No: 11   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Pedofilik bozukluk en az 6 aylık bir süre boyunca kişide ergenlik dönemine girmemiş bir çocukla ya da çocuklarla cinsel etkinlikte bulunmayla ilgili, yoğun, cinsel yönden uyarıcı düşlemlerin (fantezi), cinsel dürtülerin ya da davranışların yineleyici biçimde ortaya çıkmasıdır. Ensest ise, aile içinde ya da yakın akrabalar arasında görülen, çocuğa yönelik olduğunda çocuğun cinsel istismarı olarak da adlandırılabilecek cinsel yakınlaşma veya saldırıdır. Pedofilik bozukluk-ensest birlikteliği çoğu zaman gözden kaçan önemli bir detaydır. Bu olgu sunumunda hedef tıbbi ve toplumsal yönlerden ayrı ayrı öneme sahip bu iki tablonun birlikteliğine dikkat çekmektir.
Anahtar kelimeler : Ensest, pedofilik bozukluk, cinsel kötüye kullanım
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.