A delusional parasitosis case responding to low dose risperidone treatment
Rabia Nazik Yuksel, Vahap Ozan Kotan, Gunes Gur Aksoy, Erol Goka
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:266-270
PDF
Article No: 8   Article Type :  Case Report
Delusional parasitosis is a somatic type delusional disorder encountered in presenile women who suffer from a fixed false belief that they are infested with parasites. Despite a detailed examination and assurance, patients are not convinced that they have no parasitic infection. Repetitive applications and tests increases the treatment cost very much. In this article, we present a 76 years-old woman who had persistent thoughts about being infested by parasites for two years, and made deep scars widely distributed on her body, and was refusing any psychiatric diagnosis. Our aim was to draw attention to the delusional disorder which was a rare disease with poor prognosis, and to report results of low dose risperidone treatment with favorable outcomes of given psycho-education to the patient and her family.
Keywords : Delusional disorder, delusional parasitosis, parasite delusion
Düşük doz risperidon tedavisine yanıt veren delüzyonel parazitoz vakası
PDF
Makale No: 8   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Delüzyonel parazitoz, genellikle ileri yaş kadınlarda görülen, hastaların parazitlerle enfekte olduklarına yönelik sabit bir yanlış inanca sahip oldukları somatik tip bir delüzyonel bozukluktur. Kendilerine detaylı açıklamalar yapılıp, bir parazit enfeksiyonu olmadığına yönelik güvence verilmesine rağmen, hastalar ikna olmazlar. Tekrarlayan uygulamalar ve tetkikler, tedavi maliyetini oldukça arttırır. Bu makalede, 76 yaşında, 2 yıldır delüzyonel parazitozu olan, vücudunun parazitlerce istila ettiğini düşünen, bu parazitleri çıkarma isteğiyle vücudunda derin yaralar açan ve psikiyatrik hastalığı olduğunu reddeden bir kadın hastayı sunuyoruz. Amacımız, nadir görülen, dirençli ve kötü prognozlu bir gidişe sahip olan delüzyonel bozukluğa dikkat çekmek ve düşük doz risperidon tedavisi ile hasta ve aileye verilen psiko-eğitimin olumlu sonuçlarını bildirmektir.
Anahtar kelimeler : Delüzyonel bozukluk, delüzyonel parazitoz, parazit delüzyonu
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.