Psychosis related with Hashimoto thyroiditis: a case report
Ruken Agachanli, Ozlem Devrim Balaban, Menekse Sila Yazar, Nezih Eradamlar
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:181-186
PDF
Article No: 12   Article Type :  Case Report
Hashimoto’s thyroiditis is an autoimmune disease characterized with inflammation of the thyroid gland. Psychiatric symptoms frequently accompany Hashimoto’s thyroiditis. Major depression is the most common affective disorder with the prevalence of 33-43%. Psychotic disorders may accompany at 5% rate. In this case report; a patient, recently diagnosed with hypothyroidism and involved into a psychotic process due to his hypothyroidism, is discussed. The patient’s refusal of oral intake and lack of parenteral preparation of thyroxine in our country were the factors that made the treatment more complicated. The aim of this case report is to emphasize the importance of the routine laboratory examinations especially during the first admission to the hospital, and to underline difficulty of thyroid replacement therapy due to lack of preparation of parenteral thyroxine in our country in patients who do not or can not get medications orally.
Keywords : Anxiety disorders, psychiatric comorbidity, thyroid diseases
Hashimoto tiroiditine bağlı gelişen psikoz: Bir olgu sunumu
PDF
Makale No: 12   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Hashimoto tiroiditi, otoimmun kökenli ve tiroid bezinin inflamasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Hashimoto tiroiditi ile birlikte psikiyatrik bozukluklar sıkça görülebilmektedir. Major depresyon %33-43 görülme oranıyla en sık rastlanan duygudurum bozukluğudur. Psikotik bozuklukların birlikte görülme oranı ise %5’tir. Bu yazıda, kısa süre önce hipotiroidi tanısı almış ve hipotirodiye bağlı psikotik bir süreç içine girmiş olan bir vaka tartışılmıştır. Hastanın oral alım reddi olması ve tiroksin preparatının parenteral formunun ülkemizde bulunmaması tedaviyi zorlaştıran etkenler olmuştur. Bu vaka bildiriminde amaç, özellikle ilk psikiyatrik başvuruda rutin laboratuar tetkiklerinin önemini bir kez daha vurgulamak ve parenteral tiroksin preparatının ülkemizde olmamasının, oral alımı reddeden veya oral alamayan hastalarda tedaviyi ne kadar güçleştirdiğinin altını çizmektir.
Anahtar kelimeler : Anksiyete bozukluğu, psikiyatrik komorbidite, tiroid hastalıkları
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.