A difficult intensive care unit monitorization case: a suicidal attempt at 13 years of age by hanging
Isa Yildiz, Esma Soylemez, Husna Karadayi, Mansur Kursad Erkuran, Hakan Bayir, Hamit Yoldas
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:177-180
PDF
Article No: 11   Article Type :  Case Report
Suicide among young population is a global challenge increasing over time. Family problems, drug addiction, increased risk of childhood depression may lead to suicidal attempts by hanging with a rope, which is a rarely selected method at younger ages. Increased suicidal attempt rates cause increased rates of intensive care unit monitorization. Psychosocial support is quite important at this age group. In this report, a 13 years old girl, who was monitorized at the intensive care unit after she attempted suicide by hanging, would be discussed.
Keywords : Adolescent, psychosocial support, suicide
Zor bir yoğun bakım takibi: 13 yaşında ası ile özkıyım
PDF
Makale No: 11   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Özkıyım gün geçtikçe genç nüfus arasında artış gösteren global bir sorundur. Aile içi sorunlar, madde bağımlılığı, çocukluk depresyonlarındaki artış küçük yaşlarda ası gibi nadir yöntemlerin seçilmesine yol açabilmektedir. Küçük yaşlarda intihar oranının artması yoğun bakım takiplerine neden olabilmektedir. Psikososyal destek bu yaş gruplarında oldukça önemlidir. Bu sunumda onüç yaşında ası ile özkıyım girişimi sonrası yoğun bakımda takip edilen bir kız çocuğu tartışılacaktır.
Anahtar kelimeler : Ergen, psikososyal destek, özkıyım
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.