Venlafaxine induced hair loss: a case report
Esra Yancar Demir
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:163-166
PDF
Article No: 8   Article Type :  Case Report
Agents within antidepressants which are most commonly associated with hair loss are tricyclic antidepressants. However, hair loss side-effect due to SNRIs are limited to case reports. A 33 years old, married female patient with two children was suffering from depression and anxiety symptoms such as anhedonia, insomnia once or twice a year since her twenties. For the last 4 months, she developed depressive mood, unwillingness, pessimism, aggressiveness, impatience, anxiousness and constant feeling of fatigue, and she visited to our clinic, because she felt that her symptoms were getting worse. She was diagnosed with recurrent type of major depression according to DSM-IV, and venlafaxine treatment was started at 75mg/day dose. At the end of second month she reported complaint of hair loss. Her laboratory findings including thyroid function tests, vitamin B-12 and D were all normal. The treatment was continued, but at the end of the 4th month hair loss problem was intolerable. After ruling out organic reasons, it was suspected that venlafaxine might be the cause, and it was tapered down and stopped. During the first month control after drug discontinuation, hair loss was clearly decreased, and it was completely stopped at the end of the second month. Clinicians should be aware that although hair loss due to venlafaxine is a rare problem, if patients receiving venlafaxine have this complaint, it should not be overlooked.
Keywords : Alopecia, antidepressant, depression, side effect, venlafaxine
Venlafaksine bağlı saç kaybı: Bir olgu sonumu
Makale No: 8   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Antidepresanlar içinde saç dökülmesi ile en çok ilişkilendirilen ajanlar trisiklik antidepresanlardır. SNRI’lara bağlı saç dökülme bildirimleri olgularla sınırlıdır. 33 yaşında, evli, 2 çocuklu bayan hasta, 20 yaşlarından bu yana yılda 1-2 kez tekrarlayan anhedoni ve insomnianın eşlik ettiği depresif ve anksiyete belirtilerinden yakınmaktaydı. Yaklaşık 4 aydır, giderek arttığını tarif ettiği depresif duygudurum, isteksizlik, karamsarlık, sinirlilik, sabırsızlık, gerginlik ve yorgunluk şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. DSM-IV’e göre major depresyon tekrarlayan tip tanısı konup, daha önce de kullanıp fayda gördüğünü bildirdiği venlafaksin etken maddeli bir ajan 75mg/gün olarak başlandı. İkinci ayın sonunda hasta kontrole geldiğinde, saç dökülmesi yakınması olduğunu bildirdi. Tiroid fonksiyon testleri, B12 ve D vitaminini de içeren laboratuvar testleri normaldi. Tedavisine aynı şekilde devam edilen hasta, 4. ayın sonunda saç dökülmesinin tolere edilemeyecek düzeye geldiğini ifade etti. Soruna neden olabilecek diğer etkenler dışlandıktan sonra, saç dökülmesinin venlafaksine bağlı olabileceği düşünülüp, doz kademeli olarak azaltılarak kesildi. Venlafaksin kesildikten 1 ay sonra kontrole geldiğinde saç dökülmesi belirgin şekilde azalan hastanın, 2. ayın sonunda dökülmesi tamamen durmuştu. Klinisyenler nadir görülmesine karşın venlafaksinin yol açabileceği saç dökülmesi konusunda uyanık olmalı ve bu durumun atlanmaması için gerekli sorgulamanın yapılması gereklidir.
Anahtar kelimeler : Alopesi, antidepresan, depresyon, yan etki, venlafaksin
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.