Alleviation of alopecia after switching from escitalopram to duloxetine: a case report
Sibel Kocbiyik, Sedat Batmaz, Levent Turhan, Ozgur Ahmet Yuncu, Ali Caykoylu
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:76-78
PDF
Article No: 8   Article Type :  Case Report
Many psychotropic drugs, including SSRIs, lithium, carbamazepine, valproate, vigabatrin, antipsychotics, benzodiazepines, and tricyclic antidepressants have been implicated in cases with alopecia. Drugs may cause a variety of dermatological side effects, ranging from mild hair loss to total alopecia, from hypertrichosis to hirsutism. In this paper, we present a case where alopecia emerged due to escitalopram, and where this side effect was alleviated after switching to duloxetine; we also review the literature for antidepressant-related alopecia.
Keywords : Alopecia, duloxetine, escitalopram
Essitalopram kullanımıyla gelişen ve duloksetine geçilmesiyle gerileyen alopesi: Olgu sunumu
PDF
Makale No: 8   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSGİ), lityum, karbamazepin, valproik asit (sodyum valproat), vigabatrin, antipsikotikler, benzodiazepinler, trisiklik antidepresanlar da dahil olmak üzere bir çok psikotrop ilacın saç kaybı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. İlaçlar hafif saç dökülmesinden saçların tamamen kaybına, hipertrikozisten hirsutizme kadar birçok saç hastalığına neden olabilir. Bu yazıda essitalopram kullanımıyla gelişen ve duloksetin tedavisine geçilmesiyle saç dökülmesi yan etkisi gerileyen bir olgu sunulmuş ve antidepresanlara bağlı alopesi ile ilgili alanyazın gözden geçirilmiştir.
Anahtar kelimeler : Alopesi, duloksetin, essitalopram
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.