Psychological symptoms related with violence and its relationship with internalizing and externalizing problems among 10th grade students in Istanbul
Cuneyt Evren, Ercan Dalbudak, Bilge Evren, Muge Bozkurt, Arzu Ciftci Demirci, Gokhan Umut, Yesim Can
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:344-355
PDF
Article No: 6   Article Type :  Research
Objective: Aim of this study was to evaluate the associations of gender, self-destructive behavior (self-harming behaviors - [SHB] and suicidal ideation/attempts - [SI/A]), lifetime substance use (tobacco, alcohol and any drug) and psychological variables (depression, anxiety, anger and impulsivity) with having psychological symptoms after experiencing or witnessing any violence, serious assault or battery event among 10th grade students in Istanbul/Turkey.

Methods: Online self-report survey was conducted based on 4957 10th grade students selected according to multi-stage sampling in 45 schools from 15 districts of Istanbul.

Results: Risks of assault from a peer, physical fight within last year, bearing arms, disciplinary punishment and problems with the law were higher in the group with psychological symptoms (GPS). Together with SHB and SI/A, lifetime tobacco and any drug use, male gender, depression, anxiety, and anger predicted the GPS.

Conclusion: The findings suggest that with a single and simple question, high risk group of GPS can be determined, followed and offered proper help for both internalizing problems and externalizing behaviors, whether or not they are consequences of the victimization.
Keywords : Adolescence, online survey, psychological problems, self-destructive behaviors, substance use, victimization
İstanbul’da 10. sınıf öğrencileri arasında şiddet ile ilgili psikolojik belirtiler ve şiddetin içselleştirme ve yansıtma sorunları ile ilişkisi
Makale No: 6   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı İstanbul’da 10. sınıf öğrencileri arasında cinsiyet, kendine karşı yıkıcı davranış (kendine zarar verme davranışları [KZVD] ve suisid düşüncesi / girişimi [SD/G]) ve yaşam boyu madde kullanımının (sigara, alkol ve herhangi bir madde), herhangi bir şiddet, ciddi saldırı ve dövme olayına maruz kalma ya da tanık olma sonrası gelişen depresyon, anksiyete, öfke ve dürtüsellik gibi psikolojik değişkenlerin ilişkisini değerlendirmekti.

Yöntem: Çalışma, çevrimiçi sistemle İstanbul’un 15 ilçesinden 45 okulda çok aşamalı örnekleme göre seçilen 4957 onuncu sınıf öğrencisi ile gerçekleştirildi.

Bulgular: Bir yaşıtından saldırı riski altında olma, geçen yıl içinde fiziksel kavga, bıçak taşıma, disiplin cezası ve yasalarla sorun yaşama, psikolojik belirtiler olan grupta (GPS) daha yüksek bulundu. GPS’yi öngörenler KZVD ve SD/G ile birlikte, yaşam boyu tütün ve herhangi bir madde kullanımı, erkek cinsiyet, depresyon ve anksiyete idi.

Sonuç: Bulgular tek ve basit bir soru ile, GPS için yüksek risk grubunun belirlenebileceğini, izlenebileceğini ve mağduriyetin sonuçları olsun ya da olmasın hem içselleştirme sorunlarına hem de davranışları yansıtmaya ilişkin uygun bir yardım önerilebileceğini düşündürmektedir.
Anahtar kelimeler : Ergenlik, çevrim içi araştırma, psikolojik sorunlar, kendine karşı yıkıcı davranış, madde kullanımı, mağduriyet
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.