Catatonia and differential diagnosis in adolescence: a case report
Canan Tanidir, Hilal Adaletli, Fatih Ozbek, Hatice Gunes, Ozden Sukran Uneri
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:276-280
PDF
Article No: 12   Article Type :  Case Report
Catatonia is a motor dysregulation syndrome with main symptoms and signs such as mutism, posturing, stupor, motor rigidity, hyperalertness, refusal to eat or drink, and hypokinesis. Recognizing catatonia in children and making a differential diagnosis is important in terms of investigations required as well as for determining the treatment protocol. The present paper discusses the differential diagnosis of catatonia presentation and the clinical characteristics of a 17-year-old male case who was initially followed as inpatient in our clinic for catatonia presentation, though his diagnosis did not become definite within this period. Approximately one year later, he was readmitted to our clinic being pre-diagnosed with bipolar disorder-manic attack because of symptoms such as talking excessively, hyperactivity, irritability, and insomnia.
Keywords : Adolescent, bipolar disorder, catatonia
Ergen yaş grubunda katatoni ve ayırıcı tanısı: Bir olgu sunumu
PDF
Makale No: 12   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Katatoni, temel belirti ve bulguları mutizm, postür alma, stupor, motor rijidite, aşırı uyarılmışlık hali, yeme-içme reddi ve hipokinezi olan bir motor disregülasyon sendromudur. Çocuklarda katatoni tablosunun tanınması ve ayırıcı tanısının bilinmesi, yapılması gereken incelemeler ve tedavi protokolünün belirlenmesi açısından önemlidir. Bu yazıda ilk olarak katatoni tablosu nedeniyle servisimizde yatırılarak izlenen ancak bu yatışta tanısı netleşmeyen, yaklaşık bir yıl sonra da çok konuşma, hareketlilik, sinirlilik, uykusuzluk gibi belirtiler nedeniyle bipolar bozukluk-manik atak tanısıyla servisimize yeniden yatışı yapılan 17 yaşında erkek bir olgunun klinik özellikleri ve katatoni tablosunun ayırıcı tanısı tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler : Ergen, bipolar bozukluk, katatoni
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.