Shared obsessive-compulsive disorder: a case report
Abdullah Akpinar, Bilal Tanritanir, Hasan Balaban, Arif Demirdas, Kadir Demirci
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:269-272
PDF
Article No: 10   Article Type :  Case Report
Shared obsessions and compulsions are a very rare disorder known to be represented by very few case reports in the literature. We report a case of two sisters displaying similar obsessions and compulsions. Knowledge about clinical features, treatments and prognosis in shared obsessive-compulsive disorder is limited to a few cases. New cases need to be reported in order to provide new information and experience about the shared disorder.
Keywords : Obsessive-compulsive disorder, shared disorders, shared psychotic disorder
Paylaşılmış obsesif kompulsif bozukluk: Bir olgu sunumu
Makale No: 10   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Paylaşılmış obsesyon ve kompulsiyonlar çok nadir bir bozukluktur ve literatürde çok az olgu sunumu ile temsil edildiği bilinmektedir. Bu olguda benzer obsesyon ve kompulsiyonları olan iki kız kardeş sunulmaktadır. Bu paylaşımlı obsesif kompulsif bozuklukların klinik görünümü, tedavileri, prognozu hakkındaki bilgiler az sayıdaki vaka sunumları ile sınırlıdır. Bu paylaşılmış bozukluk hakkında yeni bilgiler ve deneyimlerin sağlanması için tespit edilecek yeni olguların bildirilmesi gereklidir.
Anahtar kelimeler : Obsesif kompulsif bozukluk, paylaşılmış bozukluklar, paylaşılmış psikotik bozukluk
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.