Motherhood as a “profession”: post-career motherhood experiences of women from the upper-middle class in Turkey
Oguzhan Zahmacioglu, Hakan Atalay, Naz Berfu Akbas
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:255-264
PDF
Article No: 8   Article Type :  Brief Report
Objective: The aim of this study was to understand the complicated relationship between women’s identities as working women and as mothers through the first-hand reflections of mothers who had voluntarily decided to leave work after giving birth.

Method: Narrative analysis, a qualitative design was used. In-depth interviews were conducted with 13 women.

Results: Getting used to the dynamics of home after a fast-paced working life, evolution of one’s expectations about life, the pursuit of being a “good” mother, child-related ideals, self-esteem, and relationships with family and friends were the primary themes uncovered.

Conclusion: The women’s high levels of education and training, in combination with some of their beliefs, may, sometimes paradoxically, prevent them from seeking help when needed. As an extension of their previous identity, these mothers tended to view their babies subconsciously as a “project,” and symbolic reflections of this perception were represented in their language. Perfectionist ideals and disposing of comprehensive information about child rearing may alter the natural notion of motherhood in these educated women. Therefore, these cases should be addressed not only from the perspective of women’s wellbeing but also from that of their children’s mental development, as these women’s life decisions significantly affect their performance as mothers.
Keywords : Motherhood, parenting, Turkish working women
“Meslek” gibi annelik: Türkiye’de yaşayan orta-üst sınıftan kadınların kariyer sonrası annelik deneyimleri
Makale No: 8   Makale Türü :  Kısa Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı, doğumla birlikte kariyerlerini (işlerini) gönüllü olarak bırakan kadınların, düşüncelerinde ve günlük pratiklerinde iş hayatı ve annelik arasında kurdukları karmaşık psikolojik bağları, kurdukları paralellikleri, yaşadıkları çatışmaları araştırmaktır.

Yöntem: Niteliksel analiz yapıldı. Çalışmanın amacına uygun nitelikler taşıyan 13 kadınla derinlemesine görüşme gerçekleştirildi.

Bulgular: Derinlemesine görüşmelerin analizi sonucu beliren ana temalar; hızlı bir iş yaşamı sonrası “evde” olmanın psikolojik ve sosyal dinamiklerine alışma süreci, aile ve arkadaşlık ilişkileri, hayata dair beklentilerin değişimi, “iyi anne” olabilme arayışı, çocukla ilgili idealler, kendilik saygısı.

Sonuç: İyi eğitimli ve kariyerli anneler, paradoksal görünse de başka ön kabullerin de varlığıyla, ihtiyaç duymalarına rağmen yardım arayışında olmayabilirler. Yıllar içinde oluşturdukları kimlikleri nedeniyle, çocuk yetiştirmeyi, bilinç dışında, “proje” gibi algılayabilmekteler. Bu algının sembolik yansımaları söylemlerinde ortaya çıkabilir. Çocuk yetiştirme hakkında taşıdıkları idealistik düşünceler ve fazla bilgili olmaları, kadınların doğal annelik güdülerini değiştirebilir. Dolayısıyla, bu olgulara sadece annelerin (kadınların) ruhsal durumu açısından değil, yetiştirmekte oldukları çocuklarının ruhsal gelişimini etkileme potansiyeli açısından da önemle yaklaşmak gerekir.
Anahtar kelimeler : Annelik, ebeveynlik, çalışan Türk kadınları
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.