Carbamazepine-Induced Probable DRESS Syndrome
Cana Aksoy Poyraz, Eser Aydin, Senol Turan, Burc Cagri Poyraz, Alaattin Duran
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:181-182
PDF
Article No: 14   Article Type :  Letter To The Editor
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.