Uncommon organic psychosis: an adolescent case of Anti-N-Methyl-D-Aspartate receptor encephalitis
Hamiyet Ipek, Caner Mutlu, Hafize Emine Sonmez, Ozden Sukran Uneri
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:171-174
PDF
Article No: 11   Article Type :  Case Report
Psychotic symptoms may present in many neurological and general medical conditions in which, diagnosing is sometimes difficult. We reported a 16-year-old female presenting acute psychotic symptoms and diagnosed with Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor (Anti-NMDAR) encephalitis. In this case report, main characteristics of anti-NMDAR encephalitis were highlighted and reviewed. Clinicians, especially psychiatrists, should consider a differential diagnosis of anti-NMDAR encephalitis in young, female patients with acute onset of psychotic symptoms, disorganized behaviors, decreased level of consciousness and new onset seizures, and remember that laboratory and imaging tests can be negative for a period of time.
Keywords : Adolescence, Anti-N-Methyl-D-Aspartate receptor encephalitis, psychosis
Nadir organik psikoz: Bir ergen Anti-N-Metil-D-Aspartat reseptor ensefaliti olgusu
Makale No: 11   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Psikotik belirtiler tanılamanın bazen güç olduğu çok sayıda nörolojik ve genel tıbbi durumlarda ortaya çıkabilir. Olgu sunumunun konusu, akut psikotik belirtilerle gelen ve Anti-N-Metil-D-Aspartat Reseptor (Anti-NMDAR) ensefaliti tanısı alan 16 yaşında kızdır. Bu olgu sunumunda, Anti-NMDAR ensefalitinin ana özellikleri vurgulandı ve gözden geçirildi. Klinisyenler, özellikle psikiyatristler, akut psikotik belirtiler, dezorganize davranışlar, azalmış bilinç düzeyi ve yeni başlayan nöbetleri olan genç kız hastalarda Anti-NMDAR ensefaliti ayırıcı tanısını düşünmeli ve bir süre laboratuar ve görüntüleme testlerinin negatif olabileceğini hatırlamalıdırlar.
Anahtar kelimeler : Ergenlik, Anti-N-Metil-D-Aspartat reseptor ensefaliti, psikoz
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.