Morning glory syndrome and autism: a case report
Ali Karayagmurlu, Cem Gokcen, Celal Varan
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:167-170
PDF
Article No: 10   Article Type :  Case Report
Autism is a developmental neuropsychiatric disorder that starts in early years of life, lasts lifelong, and characterized by the triad of impaired social skills, delayed speech, and repetitive or unusual behaviours. Morning glory syndrome (MGS) is a congenital anomaly of the optic disc, first described in 1970 and named by Kindler due to a resemblance to the flower of the same name. Congenital anomalies are more common in autistics compared to normal population. Among all types of congenital anomalies, the frequency of autism is higher with brain and/or eye anomalies. In this paper, we reported a 2-year-old female, who was diagnosed to have morning glory syndrome when she was 14-months old and admitted to our clinic because of delayed speech and lack of communication. Although congenital eye anomalies and autism comorbidity is high, there is only one case diagnosed to have MGS with autism reported in the literature. We aimed to report this case because of the difference in visual impairment than previous case and to impress on the relationship between MGS and autism, which stems from the early development phase of embryological life, when there is increased sensitivity for genetic and environmental factors.
Keywords : Autism, child, morning glory syndrome
Morning glory sendromu ve otizm: Bir olgu sunumu
Makale No: 10   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Otizm yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren; sosyal becerilerde bozulma, konuşma gecikmesi ve tekrarlayıcı, olağandışı davranışlarla karakterize gelişimsel nöropskiyatrik bir bozukluktur. Morning glory sendromu (MGS); ilk olarak 1970 yılında Kindler tarafından tariflenmiş ve sabah sefası adlı çiçeğe benzemesi nedeniyle bu isimle adlandırılmış, optik diskin konjenital bir anomalisidir. Konjenital anomalilerde otizm normal popülasyona göre daha sık görülmekle birlikte, bu birliktelik özellikle göz ve beyin anomalilerinde daha fazla görülmektedir. Bu yazıda, 14 aylıkken MGS tanısı almış kliniğimize konuşma gecikmesi ve iletişim eksikliği nedeniyle anne babası tarafından getirilen 2 yaşında bir kız çocuğu sunulacaktır. Bu olgu, konjenital göz anomalileri ve otizm sık birliktelik göstermesine rağmen literatürde MGS ve otizm tanısı olan sadece bir olgu bulunması, görme bozukluğunun şiddetli olmaması yönüyle farklı olması ve her iki hastalığın da genetik ve çevresel faktörlere hassas olan embriyolojik gelişimin erken döneminde ortaya çıkması nedeniyle bildirilmiştir.
Anahtar kelimeler : Otizm, çocuk, morning glory sendromu
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.