The role of individual assessment on increasing the functionality of a person with schizophrenia
Sevinc Ulusoy, Mehtap Arslan Delice
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:162-166
PDF
Article No: 9   Article Type :  Case Report
Schizophrenia is a chronic disease that often reduces quality of life and functionality by causing disabilities in many areas like interpersonal relationships and social communication. Solely medical treatment is inadequate to prevent symptoms and recurrences that impairs quality of life. Therefore psycho-social rehabilitation approach which is important for continuousness of recovery, reducing disability and increasing treatment compliance and quality of life should be integrated with pharmacological treatment. In this case report, we present a schizophrenia patient and her rehabilitation process who gains skills for living independently after rehabilitation program as a result of decreasing frequency of relapses and increasing functionality in social area.
Keywords : Functionality, individual counseling, schizophrenia
Şizofreni tanısı ile izlenen bir olgunun işlevselliğinin artırılmasında bireysel danışmanlığın rolü
PDF
Makale No: 9   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Şizofreni sıklıkla kişilerarası ilişkiler, sosyal iletişim gibi birçok alanda yeti yitimine yol açarak işlevselliğin bozulmasına ve yaşam kalitesinde düşüşe neden olan kronik bir hastalıktır. Tek başına medikal tedavinin semptomları ve yaşam kalitesini bozan tekrarlamaları önlemede yetersiz kaldığı bilinmektedir. Bu nedenle iyileşmede sürekliliğinin sağlanması, yeti yitiminin azaltılması, tedaviye uyum ve yaşam kalitesinin arttırılmasında önemli yer teşkil eden psiko-sosyal rehabilitasyon ve destek programları mutlaka farmakolojik tedavi ile bütünleştirilmelidir. Bu olgu sunumunda rehabilitasyon programı sonrası yineleme sıklığı azalan, sosyal ve mesleki işlevselliği artan bir şizofreni olgusunda bireysel danışmanlığın rolü ve iyileşme süreci ele alınmaktadır.
Anahtar kelimeler : İşlevsellik, bireysel danışmanlık, şizofreni
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.