Clozapine – induced neuroleptic malignant syndrome associated with rapid dose escalation
Zeynep Baran Tatar, Erhan Kurt
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:87-88
PDF
Article No: 11   Article Type :  Letter To The Editor
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.