Clozapine – induced neuroleptic malignant syndrome associated with rapid dose escalation
Zeynep Baran Tatar, Erhan Kurt
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:87-88
PDF
Article No: 11   Article Type :  Letter To The Editor
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Publisher
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.