First episode psychotic disorder possibly associated with acetazolamide in a male adolescent with congenital glaucoma
Ozhan Yalcin
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:84-86
PDF
Article No: 10   Article Type :  Case Report
Primer congenital glaucoma is an uncommon ophthalmological disease manifesting at birth and accounting for 0.01-0.04% of total blindness. Acetozalamide, a carbonic anhydrase inhibitor is one of the options in the medical treatment of glaucoma and acute glaucoma crises. Carbonic anhydrase inhibitors are a class of pharmaceuticals, which are being used as anti-glaucoma and diuretic agent and for their anti-migraine and antiepileptic actions. Carbonic anhydrase inhibitors (topiramate, lacosamide, methazolamide) other than acetozalamide have been associated with psychotic disorders. Psychotic disorder possibly induced by acetazolamide in a male adolescent with blindness due to congenital glaucoma is going to be presented in this case report.
Keywords : Acetazolamide, blindness, carbonic anhydrase inhibitors, congenital glaucoma, psychosis
Konjenital glokomu olan bir erkek ergende asetazolamid ile ilişkili olabilecek ilk atak psikotik epizod
Makale No: 10   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Primer konjenital glokom doğumda görülen nadir bir oftalmolojik hastalıktır ve körlüğün %0.01-0.04’den sorumludur. Bir karbonik anhidraz inhibitörü olan asetazolamid glokom ve akut glokom krizlerinde kullanılan tıbbi tedavi alternatiflerinden biridir. Karbonik anhidraz inhibitörleri glokom tedavisi, diüretik etki, migren ve epilepsi tedavisi için kullanılan bir tür ilaç alt sınıfını kapsar. Asetazolamid dışındaki karbonik anhidraz inhibitörleri (topiramat, lakozamid, methazolamid) daha önce psikotik bozukluklarla ilişkilendirilmişlerdir. Bu olgu sunumunda konjenital glokoma bağlı körlüğü olan bir erkek ergende asetazolamidle tetiklenmiş olabilecek bir psikotik bozukluk sunulacaktır.
Anahtar kelimeler : Asetazolamid, körlük, karbonik anhidraz inhibitörleri, konjenital glokoma, psikoz
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.