Angioedema as a rare adverse effect of olanzapine
Zeynep Baran Tatar, Ahmet Nalbant, Erhan Kurt
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:359-360
PDF
Article No: 13   Article Type :  Letter To The Editor
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.