Angioedema as a rare adverse effect of olanzapine
Zeynep Baran Tatar, Ahmet Nalbant, Erhan Kurt
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:359-360
PDF
Article No: 13   Article Type :  Letter To The Editor
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Publisher
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.