Mania associated with aripiprazole treatment in schizophrenia: a case report
Ayse Koroglu, Cagdas Hunkar Yeloglu, Fatmagul Helvaci Celik, Cicek Hocaoglu, Bulent Bahceci
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:356-358
PDF
Article No: 12   Article Type :  Case Report
Aripiprazole is a novel antipsychotic medication that is used to treat a number of psychiatric conditions, including schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder. Clinical trials have established its efficacy and favorable tolerability profile. Nevertheless, infrequent undesirable adverse events are often encountered during wide-scale everyday clinical use. There are a few mania/hypomania cases associated with second-generation antipsychotic treatment. Induction of mania, described for almost all second-generation antipsychotic, may be one of the rare adverse events of aripiprazole therapy. In this study, a female patient with chronic schizophrenia who had never presented history of mood episodes, in which manic symptoms developed after increasing aripiprazole dosage to 30mg/day and disappeared after cessation of the treatment was presented. During the second-generation antipsychotic use, clinicians should be cautious to patients’s mania/hypomania symptoms.
Keywords : Aripiprazole, hypomania, mania, schizophrenia
Şizofrenide aripiprazol kullanımı ile ilişkili mani: Bir olgu sunumu
PDF
Makale No: 12   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Aripiprazol, şizofreni, bipolar bozukluk ve major depresif bozukluk gibi bir dizi psikiyatrik durumların tedavisi için kullanılan yeni bir antipsikotik ilaçtır. Klinik çalışmalarda etkinliği ve üstün tolerabilite profili belirlenmiştir. Bununla birlikte, az görülen istenmeyen yan etkilere de günlük klinik kullanım sırasında rastlanmaktadır. İkinci kuşak antipsikotik tedaviyle ilişkili az sayıda mani/hipomani olgusu bildirilmiştir. Burada aripiprazol dozunun 30mg/güne yükseltilmesinin sonrası mani belirtileri gelişen, aripiprazol tedavisinin kesilmesinin ardından mani belirtileri hızla kaybolan daha önce duygudurum dönemi öyküsü olmayan kronik şizofreni tanısı olan bir kadın olgu sunulmaktadır. İkinci kuşak antipsikotik kullanımı sırasında klinisyenler hastaların mani/hipomani belirtileri açısından dikkatli olmalıdır.
Anahtar kelimeler : Aripiprazol, hipomani, mani, şizofreni
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.