Clinical characteristics and laboratory test results of patients admitted to outpatient clinic for synthetic cannabinoid usage
Muge Bozkurt, Gokhan Umut, Cuneyt Evren, Vahap Karabulut
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:328-334
PDF
Article No: 7   Article Type :  Brief Report
Objective: Synthetic cannabinoids (SC) are psychoactive substances that have agonistic effects on cannabinoid receptors. The aim of this study was to investigate the sociodemographic variables, SC usage properties, clinical effects and withdrawal symptoms of SC in patients who admitted to Research, Treatment and Training Center for Alcohol and Substance Dependence (AMATEM) in Istanbul for SC usage, while analyzing the urine samples of the patients by an enzyme immunoassay screening test.

Methods: One hundred fifty eight patients who admitted to AMATEM outpatient clinic between 28.08.2013-13.02.2014 and reported that they had been using SC were enrolled in the study. Sociodemographic and clinical data form were applied to patients and their urine samples were investigated by a screening test.

Results: One hundred thirty five of the patients (86.0%) reported that they had been using cannabis before they started on SC, while 19 patients reported that the first substance they had used were SC. The reason to use SC was relaxation for 143 (92.3%) of the patients. One hundred eight (70.1%) of the patients had unsuccessful attempts to stop SC usage. One hundred four (86.7%) of the 120 patients whose urine samples could be analyzed, had positive screening test results for SC.

Conclusion: Our study is important because it is the first study that investigates the usage properties and clinical effects of SC with the screening test results for SC in Turkey.
Keywords : Cannabis, laboratory, synthetic cannabinoids
Sentetik kannabinoid kullanımı nedeniyle polikliniğe başvuran hastaların klinik özellikleri ve laboratuvar sonuçları
PDF
Makale No: 7   Makale Türü :  Kısa Araştırma
Amaç: Sentetik kannabinoidler (SK) kannabinoid reseptörleri üzerinde agonistik etki gösteren psikoaktif maddelerdir. Çalışmamızın amacı SK kullanımı nedeniyle Alkol Madde Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) İstanbul polikliniğine başvuran hastaların sosyodemografik özelliklerini, SK kullanım özelliklerini, SK’lerin klinik etkilerini ve yoksunluk bulgularını araştırırken aynı zamanda tarama (enzim immunoassay) yöntemi ile hastaların idrar örneklerinde SK’lerin analizini yapabilmekti.

Yöntem: AMATEM İstanbul polikliniğine 28.08.13-2013.02.2014 tarihleri arasında başvuran ve SK kullandığını bildiren ardışık 158 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar sosyodemografik ve klinik veri formu ile birlikte değerlendirildi ve hastalardan idrar örneği alınarak SK için tarama testi uygulandı.

Bulgular: Hastaların 135’i (%86.0) SK kullanımından önce esrar kullandığını, 19 (%12.1) kişi ise ilk madde olarak SK kullanmaya başladığını bildirdi. Kullanım nedeni 143 (%92.3) kişi için SK’in yarattığı rahatlama hissiydi. Hastaların 108’inin (%70.1) daha önce başarısız bırakma girişimleri olmuştu. İdrar örneği alınabilen 120 hastanın 104’ünde (%86.7) SK için kullanılan tarama testi pozitif olarak saptandı.

Sonuç: Çalışmamız Türkiye’de SK’lerin kullanım özelliklerini ve klinik etkilerini araştıran ve SK tarama testi sonuçlarıyla birlikte değerlendiren ilk çalışma olması açısından önemlidir.
Anahtar kelimeler : Esrar, laboratuar, sentetik kannabinoidler
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.